Laser

Har du hört talas om laserbehandling?

Troligtvis inte då metoden är relativt ovanlig inom sjukgymnastisk behandling. Glädjande nog finns det nu möjlighet att få behandling med medicinsk laser i Skövde. Metoden har länge setts med skeptiska ögon från den “etablerade medicinen” men på senare tid har forskningen angående laserbehandling tagit stora kliv. Det finns numera uppemot 4000 tusen studier.

 

Vad innebär laserbehandling?

Något förenklat kan man beskriva att man tillför ljus till cellerna i det område som behandlas. När ljuset når cellerna tillförs energi till cellernas mitokondrier vilka kan beskrivas som kraftverk inuti cellerna. Med hjälp av den tillförda energin kan cellerna snabbare hjälpa till att läka en skadad vävnad eller muskel. Man kan enkelt uttryckt säga att lasern hjälper till kroppens läkningsprocess.

Vad kan man behandla?

Man kan behandla alla möjliga smärttillstånd, både akuta och de som är kroniska. Lasern kan ibland ge direkt smärtlindring vilket dock inte betyder att skadan är läkt. Man bör alltid diskutera exempelvis vidare träning med sin sjukgymnast. Även om det känns bra så är smärtan en varningssignal om att något inte står rätt till.

 

Gör det ont?

Svaret är nej! Många upplever en behaglig känsla och kan känna sig trötta efter en behandling. Ibland kan dock en viss smärta uppstå efter någon dag vilket visar på att det skett en igångsättning av läkningsprocessen. Vissa känner inte av något men som med mycket annat är det individuellt. Ibland kan smärtlindringen och läkningsprocessen uppstå efter avslutad behandling.

 

Hur ofta behandlar man?

Som regel kan man i början av behandlingen behandla 2 gånger i veckan för att successivt minska ner antalet. Akuta skador kan i princip behandlas så snart de inträffat. Som med många andra behandlingar gäller att ju tidigare du behandlar desto färre behandlingar krävs. Man bör i de flesta fall se en förbättring inom 5-10 behandlingar.

 

Ifall du har funderingar eller frågor eller helt enkelt önskar boka en tid, ring mig på nedanstående nummer…

0709-902121